Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home/pach/ftp/_firmy/mk-rent/index.php:24) in /home/pach/ftp/_firmy/mk-rent/index.php on line 46
MK-RENT OFERTA REGULAMIN KONTAKT
Potrzebujesz auta zastępczego?

Zadzwoń! 787-989-053

sp.z o.o. dokłada wszelkich starań by sprostać wymaganiom naszych klientów.

Zachęcamy do zapoznania się z flotą oraz ofertą naszej firmy,

Odwiedziło nas już 6460 klientów.

Gwarantujemy zadowolenie.

Wypożyczamy samochody osobowe i dostawcze, na okres od 1 dnia oraz z i bez limitu kilometrów w Szczecinie.

REGULAMIN NAJMU SAMOCHODU W FIRMIE
MK TRANS Sp. z o. o.

1. Najemcą lub użytkownikiem samochodu mogą być osoby posiadające prawo jazdy przez minimum 12miesiecy. Prawo jazdy musi być ważne i takim pozostać, co najmniej do dnia zakończenia wynajmu.

2. Wypożyczając lub użytkując samochód z grupy A i B trzeba mieć ukończone 21lat, dla pozostałych grup-25lat.

3. Prawo do kierowania samochodem MK TRANS posiada osoba wynajmująca oraz osoby wymienione w kontrakcie wynajmu. Dodatkowy kierowca musi posiadać prawo jazdy ważne , od co najmniej 12miesięcy.

4. Samochód nie może być używany do: przewozu osób lub rzeczy w formie podnajmu , do przewozu rzeczy, które mogłyby uszkodzić lub zniszczyć pojazd, w wyścigach, rajdach, zawodach sportowych, wbrew przepisom celnym, holowania innych pojazdów.

5. Koszt paliwa oraz płynu do spryskiwaczy, nie jest wliczony w cenę wynajmu. Wszystkie samochody są wynajmowane z pełnym zbiornikiem paliwa i powinny być do tankowane przed zwrotem do MK TRANS. W innym wypadku MK TRANS doliczy opłatę za do tankowanie powiększoną o koszty operacyjne.

6. W cenę wynajmu wliczone jest ubezpieczenie OC I AC. Ubezpieczenie AC nie dotyczy: uszkodzeń szyb, opon( np. nadmierne ich zużycie), kół, tapicerki, aktów wandalizmu, części mechanicznych( np. zatarcie silnika, uszkodzenie skrzyni biegów)

7. W chwili wynajmu należy przedłożyć prawo jazd, paszport lub inny drugi dokument tożsamości.

8. Podstawienie/odbiór samochodu do/z hoteli w miastach w których MK TRANS świadczy swoje usługi 800,00.zł brutto. Podstawienie/odbiór samochodu do/z miast w których MK TRANS nie posiada swoich punktów powoduje obciążenie kwotą 1,80PLN za każdy kilometr liczony od najbliższego punktu MK TRANS

9. MK TRANS oferuje dodatkowe wyposażenie do wynajmu samochodu. Należy o nie pytać w chwili dokonywania rezerwacji telefonicznej. Zgodnie z Polskim prawem dzieci w wieku 0-11lat podczas podróży samochodem powinny być przewożone w odpowiednim foteliku. W chwili rezerwacji należy podać wiek dziecka.

10. Wynajmowanym samochodem nie wolno wyjeżdżać do : Rosji, Białorusi, Ukrainy, Albanii.

11. Przekroczenie granicy wynajmowanym pojazdem wymaga specjalnego ubezpieczenia. Niezbędne jest podanie tego faktu w rezerwacji. Koszt ubezpieczenia pokrywa klient i zależy od grupy wynajmującego samochód oraz od okresu wynajmu-dotyczy krajów Unii Europejskiej.

12. Przekazanie samochodu Najemcy odbywa się po dokonaniu oględzin, ta sama procedura obowiązuje w momencie zwrotu samochodu. MK TRANS ma 24h na sprawdzenie stanu samochodu wynajętego przez Najemcę od momentu zdania pojazdu.

13. W czasie obowiązywania umowy najmu Najemcy zabrania się dokonywania przeróbek. O zaistniałej awarii należy bezzwłocznie poinformować Wynajmującego.

14. W czasie eksploatacji samochodu Najemca zobowiązany jest do: Posiadania dokumentów przewidzianych prawem o ruchu drogowym. Zabezpieczenia samochodu przed kradzieżą ( każdorazowe zamykanie pojazdu i uruchamianie alarmów oraz blokad) . Wykonywanie własnym kosztem obsługi standardowej pojazdu, czyli sprawdzenie i ewentualnie uzupełnienie płynu chłodzącego oraz oleju silnikowego. Uzupełnianie płynu w spryskiwaczu. Kontroli sprawności świateł i ewentualna wymiana żarówek czy lamp halogenowych.

15. W przypadku kradzieży, włamania lub uszkodzenia pojazdu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wynajmującego oraz najbliższą placówkę policji i uzyskać dokument ( poświadczenie) o wynikłych stratach.

16. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody w przypadku:
a) umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa
b) uszkodzenia wnętrza samochodu, opon, kołpaków, lusterek, wycieraczek, felg.- 500,00PLN
c) zgubienia kluczyków samochodu-opłata karna 2000,00 PLN
d) zagubienia dokumentów samochodu -opłata karna 2000,00 PLN
e) prowadzenie samochodu , w stanie nietrzeźwym , pod wpływem narkotyków lub innych środków, lub bez ważnego prawa jazdy.
f) nie zwrócenia dowodu rejestracyjnego i kluczyków po kradzieży samochodu. 1000,00zł
g) nie zwrócenia panelu po kradzieży radioodtwarzacza 500,00zł
h) ucieczki z miejsca wypadku. 5000,00zł
i) wyjazdu samochodem na terytorium państw wymienionych w warunkach ogólnych bez zgody MK TRANS 1000zł.
j) odmowa wypłaty odszkodowania przez ubezpieczyciela z winy Najemcy.

17. MK TRANS zastrzega sobie prawo do odmowy wynajęcia samochodu bez podania przyczyn nawet , jeśli klient spełnia i akceptuje wszystkie wymagania i procedury w firmie.

18. Wszystkie spory zaistniałe w wyniku realizacji umowy najmu będą rozstrzygane przez Sąd Rejonowy dla m. Szczecina.

19. Najemca oświadcza, że wyraża zgodę na automatyczne przetwarzanie jego danych osobowych przekazanych do firmy MK TRANS i zgadza się na ich przetwarzanie zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r ( Dz. U Nr 133 poz.883) w celach marketingowych. Najemca oświadcza, że został poinformowany o braku ustawowego obowiązku podania danych osobowych oraz o prawie wglądu do swoich danych osobowych.

20. Odpowiedzialność za wynajmowany pojazd od momentu wydania, do chwili zwrotu ponosi Najemca. Jego udział własny w szkodach komunikacyjnych AC wynosi 25%. Istnieje możliwość do ubezpieczenia pojazdu na okres wynajmu( w przypadku wykupu od ubezpieczenia udział własny Najemcy w szkodach komunikacyjnych AC zostaje zmniejszony do 0%).

21. W przypadku nieterminowego uregulowania opłat, Najemca ponosi odsetki w wysokości 40% w skali rocznej od należytej sumy. Niezależnie od naliczonych odsetek wypożyczalnia MK TRANS zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy po bezskutecznym wezwaniu do zapłaty.

22. Pojazd może odebrać/zwrócić jedynie Najemca lub jedna z osób upoważnionych do jego prowadzenia. Osoba dokonująca zwrotu/odbioru powinna posiadać przy sobie ważne prawo jazdy, oraz znajdować się w stanie pozwalającym jej na prowadzenie pojazdu ( w przypadku niedopełnienia w/w wymagań wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy, w takim przypadku uiszczona kaucja nie podlega zwrotowi).

23. Umowa najmu zostaje zawarta na czas określony, jej przedłużenie jest możliwe jedynie po uprzednim kontakcie z MK TRANS ,najpóźniej na 24 godziny przed planowanym terminem zwrotu pojazdu. W przypadku przedłużenia czasu trwania wynajmu bez zgody MK TRANS , Najemca zostanie obciążony jednorazową opłatą dodatkową wg obowiązującego cennika

24. Najemca lub Użytkownik zobowiązuje się w przypadku kradzieży wynajętego pojazdu wraz z dokumentami i kluczykami, pokryć koszty jego utraty w całości.

OPŁATY W ZWIĄZKU ZE ZDARZENIEM I KARY UMOWNE

1. Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie- 1000,00PLN

2. Za każdy dzień postoju spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy:
a) brak kluczyka bez pilota centralnego zamka-1000,00PLN
b) brak kluczyka z pilotem centralnego zamka-1500,00PLN
c) utrata lub zniszczenie pilota alarmu-1000,00PLN
d) brak panelu radia-500,00PLN
e) brak dokumentów technicznych -1000,00PLN

3. Uzupełnienie brakującego paliwa wg PKN ORLEN lub BLISKA + 20,00zł za usługę zatankowania przez MK Trans

4. Demontaż części wyposażenia samochodu lub dokonanie innych przeróbek czy zmiana bez zgody Wynajmującego kara umowna -5000,00PLN

5. Brak części wyposażenia samochodu wymienionych w cenniku opłat wg cennika producenta+ marża 50%.

6. Wszystkie uszkodzenia wynajętego samochodu spowodowane przez Wynajmującego , a nie podlegające ubezpieczeniu w pełni pokrywa Najemca.

7. Utrata gwarancji na samochód z winy Najemcy ( osoby kierującej pojazdem) -5000,00PLN

8. Palenie tytoniu w samochodzie 500,00PLN kara umowna.

9. Udostępnienie samochodu osobie nieuprawnionej do kierowania pojazdem 500,00PLN kara umowna.

10. Niedozwolone przemieszczenie samochodu poza granicę RP, kara umowna 1000,00PLN za każdą dobę pobytu samochodu za granicą.

11. Bezumowne korzystanie z samochodu kara umowna 1000,00PLN , plus zwrot kosztów związanych z ewentualną rezerwacją przez innego klienta.

Ceny podane są w PLN, do kwoty należy doliczyć podatek VAT w wysokości obecnie 23%

Szczecin, ul.Gdańska 3 lub ul. Żubrów 3

tel.: 787-989-053, 533-37-27-27

@: info.mk_rent@yahoo.com

Pn-Pt: 08.00-16.00